บจก.หมิงกว้าง เอ็นจิเนียริ่ง

หน้างานอมตะซิตี้ระยอง จ.ระยอง