ประตูบานเลื่อนสแตนเลส 304

เป็นวัสดุที่ทนทานต่อการเกิดสนิม เนื่องจากสแตนเลส 304 เป็นวัสดุไม่ขึ้นสนิม ลูกค้าสามารถตรวจสอบวัสดุได้ด้วยการใช้แม่เหล็กจับ ถ้าเป็นวัสดุเกรด 304 แม่เหล็กจะไม่ดูด ทั้งนี้ยังทำให้ประตูรั้วดูหรูหรา มีระดับ และยังดูแลรักษาได้ง่าย บริษัทฯมีการรับประกันอะไหล่และวัสดุสแตนเลส 304 เป็นระยะเวลา 1 ปี

The stainless sliding door 304

is a durable material that can withstand rust. The customer can inspect the material by using magnet to evaluate whether the material would stick to the magnet. Rest assured that it won’t! The stainless sliding door 304 can also brighten up old door, making it look good as new. It is also easy to clean and maintain. The company provides guarantee for the material for the period of 1 years.

Highlights of the foldable sliding door

จุดเด่นของประตูบานเลื่อนแบบพับเก็บ

Motor attributes

 1. Motor ½ HP 

  Motor ½ horse power is used for the door of the company that has the length not exceeding 13 meters or the pulling force that act on the door not exceeding 500 kgs.

 2. Motor 1 HP

  Motor 1 horse powder is used for the door of the company that has the length more than 13.01 meters or the pulling force that act on the door not exceeding 1,000 kgs.

 

คุณสมบัติของมอเตอร์

 1. มอเตอร์ 1/2 HP
  มอเตอร์ 1/2 แรงม้า ใช้กับประตูของบริษัทที่มีความยาวไม่เกิน 13.00 เมตร (รวมพับเก็บแล้ว) หรือสามารถออกแรงดึงเริ่มต้นที่น้ำหนักไม่เกิน 500 Kgs.
 2. มอเตอร์ 1 HP
  มอเตอร์ 1 แรงม้า ใช้กับประตูของบริษัทที่มีความยาว 13.01 เม่ตรขึ้นไป (รวมพับเก็บแล้ว) หรือสามารถออกแรงดึงเริ่มต้นที่น้ำหนักไม่เกิน 1000 Kgs.

 

Model 560 AUTOmatic

รุ่น 560 แบบอัตโนมัติ

 

Model 560 Manual

steel wheel on steel rail

รุ่น 560 แบบ Manual ล้อเหล็ก วางเหล็กราง

Model 560 Manual

tires wheel

รุ่น 560 แบบ Manual ล้อยาง

 

 

Model 560 AUTOmatic

รุ่น 560 แบบอัตโนมัติ

 

Model 560 Manual

steel wheel on steel rail

รุ่น 560 แบบ Manual ล้อเหล็ก วางเหล็กราง

Model 560 Manual

tires wheel

รุ่น 560 แบบ Manual ล้อยาง