สถานที่ติดตั้ง : บริษัท ชิโคนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Installing to Chicony Electronics (Thailand) Co., Ltd.

ประตูบานเลื่อนแบบพับเก็บสแตนเลส 304 รุ่น 560 แบบโปร่ง (โค้งกลม) จำนวน 3 บาน

ความยาว 7.20ม. 9.45ม. และ 9.90ม. ความสูง 1.52 เมตร ล้อยาง+ไม่วางรางเหล็ก
ประกอบด้วย ไฟสัญญาณเตือน กล่องกันน้ำควบคุมไฟฟ้าพร้อมเบรกเกอร์

  • มอเตอร์ 2x420Watts (220v) (รับประกันมอเตอร์ 1 ปี)
  • มีเซ็นเซอร์ stop เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายเมื่อมีคนเดินผ่านขณะประตูทำงาน หรือมีสิ่งกีดขวาง
  • มีปุ่มกดเปิด-ปิด ไร้สายในป้อมรักษาความปลอดภัย
  • มีรีโมตแถมให้ 2 ตัว

โดยติดตั้งให้กับ บริษัท ชิโคนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ซอยโรงไฟฟ้าบางปะกง)


Stainless steel 304 folding gate model 560 automatic (oval shape) in total of 3 doors

Length 7.20 m. 9.45 m. and 9.90 m. Height 1.52 m. Rubber wheels + no steel tracks.

Including a warning light, junction boxes with circuit breaker

  • Motor 2x420Watts (220v) (1 year motor warranty)
  • There is a censor stop to prevent when someone passes by while the door is operating or there is an obstacle.
  • There is an on-off button in the guardhouse
  • 2 remotes controller are included

Installing to Chicony Electronics (Thailand) Co., Ltd. (Soi Bang Pakong Power Plant)


ประตูผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand)
Two year warranty for folding gate
One year warranty for motor