เลขที่ 9/75 หมู่ 2 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
สถานที่ติดตั้ง : พัทยา

ประตูบานเลื่อนแบบพับเก็บสแตนเลส 304 รุ่น 560 แบบโปร่ง (โค้งกลม)

ความยาว 15.30 เมตร ความสูง 1.50 เมตร ล้อเหล็ก+วางราง+manual

ประกอบด้วย

  • ล้อเหล็กขนาด 560มม.
  • ทับทิมสะท้อนแสงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในเวลากลางคืน
  • ขนาดสแตนเลสเฟรมหลักหนา 1.2มม. เฟรมรองหนา 0.8มม.

โดยติดตั้งให้กับ บริษัท  แสนสุวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (พัทยา)


Stainless steel 304 folding gate model 660 automatic (curve shape)

Length 15.30m height 1.50m steel wheel with rail (manual)

Including

  • Steel wheel tread 560mm.
  • Reflex reflector assy for added safety at night
  • The thickness of stainless steel, main frame 1.2 mm , secondary frame 0.8 mm

By installing for Sansuwan Engineering Parts and Service Co., Ltd. (Pattaya)


ประตูผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand)
Two year warranty for folding gate