บจก.แสนสุวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส

หน้างานพัทยา จ.ชลบุรี