บจก.ไชน่า สเตท คอนสตัคชั่น เอนยิเนียริ่ง (ประเทศไทย)

หน้างานนิคมโรจนะปลวกแดง จ.ระยอง